Pædagogik

Vores base

Permatotten har primært base i skoven.

I skoven har vi en lille træhytte, som bliver opvarmet af en varmepumpe. Her kan vi trække os med mindre grupper, hvor især vuggestuebørnene har glæde af hytten på de kolde vinterdage.

Derudover har vi en stor tipi med bål i midten, hvor vi nyder vores frokost i vinterhalvåret og på regnfulde dage.

Vi har desuden et shelter, hvor de mindste sover deres middagslur i løbet af dagen.

Fokusområder

Fællesskaber


Alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. I Permatotten er vi opmærksomme på at starte lege og aktiviteter, med henblik på at styrke sammenhold og fællesskaber. Vi lærer børnene at sige til og fra, men også at vælge til og fra, så børnene kan udvikle meningsfulde fællesskaber ud fra hvem de er.

I Permatotten vil vi skabe en anerkendende kultur og er opmærksomme på os selv som rollemodeller. Vi giver den anerkendende tilgang videre til børnene som også lærer at se hinanden for dem de er. Det mener vi skaber stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

Naturen i barnet


Naturen skaber rammen for vores institution, da vi er ude året rundt. Vi ser dens forandringer. Knopper på træerne opstår og bliver til blade, bladende skifter farve og falder af. Vi bruger vores sanser i naturen, mærker vinden, den kolde sne og den varme sol.

Vi mærker græs, mudder og sand mellem vores tæer og snakker om, hvordan det føles.

Vi bruger træer og grene i skoven til at lave vores naturlegeplads, som hele tiden udvikler sig med vores ideer og behov. Vi er afhængige af naturen for at kunne overleve. Derfor lærer vi børnene at passe godt på den.

Bæredygtighed


I Permatotten vægter vi bæredygtighed højt. Derfor lærer børnene også om, hvordan vi bedst mulig passer på vores jord.

Hvis vi tager noget fra jorden, giver vi det tilbage igen. Børnene lærer at så planter og følge processen i at skabe noget og give noget tilbage til jorden.

Vi bygger insekthuse og taler om, hvordan vi bedst mulig kan passe på skovens dyr.

Vi deltager i arbejdet på marken og lærer løbende om permakultur.

Vi lærer børnene at sortere affald og samle skrald op, vi møder på vores vej.

Tryghed og tillid


Vi er en lille institution med få børn og voksne at forholde sig til. Vi fokuserer på en stærk normering, så der altid er en nærværende voksen i nærheden.

Vi fokuserer på det positive ved hvert enkelt barn, så børnene føler sig set og anerkendt for dets styrker. Vi støtter børnene i deres ideer og hjælper dem med at føre ideen ud i verden.

I Permatotten har vi ikke noget hegn om vores base men blot en markering med grene.

Musik


Musikken er en vigtig del af børnenes hverdag i Permatotten. Vi vil bruge musik og sang som en integreret del af børnenes hverdag, hvor musikken er med til at fortælle børnene, hvad der skal ske og gør det nemt for dem at falde ind i de fælles rutiner.

Vi er opmærksomme på, at der er lyde i alting og på, hvordan lydende kan få rytme, og hvordan rytme mærkes i kroppen.

Leg og fantasi


Vi prioriterer børns frie leg højt. Børnene spejler deres oplevelser af verden via leg, og det udfolder sig til nysgerrighed og læring.

Legepladsen er naturen og den skabes ud fra børnenes fantasi. Bladbunken bliver til en trampolin, imens grenhulen den ene dag er et piratskib og den næste dag bliver lavet om til et slot.

Den frie leg understøttes af nysgerrige voksne, som hjælper børnene ved at inspirere og med at mægle i konflikter.