Vores hverdag

En hverdag i Permatotten

Ankomst

Vi lægger vægt på den gode aflevering og en nærværende voksen i afleveringssituationen, at der altid er en tryg voksen, som kan give lidt ekstra nærvær og et kram når man skal sige farvel.

Morgenhygge

Hvis man afleverer sit barn inden kl. 07.00 om morgenen, vil de være med til at hente vand på gården, tænde op i bålet og sætte havregrøden over, i tipien.

Samling

Kl. 09.00 mødes vi og holder samling. Vi synger og fortæller historier og snakker om hvilke aktiviteter og ture dagen byder på.

Formiddag

Efter samling byder vi på dagens formiddagsaktivitet. Denne aktivitet vil være præget af børnenes ideer og hvad pædagogerne vurderer at børnegruppen har brug for.

Da vi har faste ansvarsområder i Permatopia, vil der ofte være en gruppe der tager afsted på tur til marken eller til hønsene

Frokost og lur

Omkring kl. 11 spiser vi frokost. Herefter bliver de mindste lagt til at sove. Der fortsættes på aktiviteter fra formiddagen og der vil være en voksenstyret aktivitet i vores “rolighedsskov”, så alle får mulighed for en rolig stund i løbet af dagen.

Ertermiddag

Kl. 14 spiser vi vores eftermiddagsmad. Efter maden er der fri leg og spontane initiativer i spil, både for personalet og børnene.

Hvad er Permatopia?

Institutionen ligger i Permatopia, der er et bæredygtigt bo- og landbrugsfællesskab med ca. 150 voksne og ca. 60 børn. Permatopia består af et stort udeareal på 29 hektar jord, som grænser op til Karise. Det fordeler sig i et økologisk landbrug med dyr, drivhus, frugthave og en 12 ha. Fredsskov, som vil danne rammen for børnenes hverdag.